Utflyttning

Det här ska du tänka på när du flyttar ut:

Uppsägningstid: Om du vill säga upp din lägenhet ska du göra det skriftligt. Uppsägningstiden är tre månader med start nästkommande månadsskifte. Tänk på att uppsägningen skall vara oss tillhandas senast den siste i månaden.

Dödsfall: Vid dödsfall är uppsägningstiden en månad. Det krävs en skriftlig uppsägning (eller fullmakt) från samtliga dödsbodelägare. Dödsfallsintyg och eventuella fullmakter lämnas in eller skickas till oss per post.

Visning: Tänk på att du är skyldig att visa lägenheten för intresserade hyresgäster under uppsägningstiden.

Städning: Städa lägenheten noga. Gå igenom broschyren ”Städtips till dig som flyttar” som skickas ut i samband med att du får bekräftelsen av din uppsägning.

Besiktning: Beställ besiktning i god tid.

El, bredband och telefoni: Glöm inte att säga upp dina abonnemang och tänk på att det kan finnas uppsägningstid.

Nycklar: Lämna alla nycklar till besiktningsmannen i samband med besiktningen eller till Kvidingebyggens kontor på Storgatan 3 i Åstorp senast klockan 12 på avflyttningsdagen.