Instruktionsfilmer

Här har vi samlat några instruktionsfilmer som enkelt beskriver hur du kontrollerar och åtgärdar det som åligger dig att sköta som hyresgäst i våra lägenheter.

Kontrollera din brandvaranare

Rengöra ditt vattenlås

Kontrollera dina säkringar

Rengöra din golvbrunn

Checking the smoke detector

How to clean your U-bend

Checking the fuses in the dwelling

How to clean your floor drain