Hänsyn till grannar

För att du och dina grannar ska trivas är det viktigt att ta hänsyn och inte störa varandra. Den som får en tillsägelse men inte bättrar sig riskerar att bli uppsagd. Tänk på:

Spela inte för hög musik. Efter klockan 22 ska ljudnivån dämpas. Meddela gärna dina grannar i god tid om du ska ha en större fest och glöm inte att det är du som ansvarar för de gäster som besöker din lägenhet.

Kasta inte ut matrester till fåglar eftersom det skräpar ner och lockar till sig möss och råttor.

Skaka inte mattor och andra föremål från balkong och fönster och häng inte blomlådor på utsidan av balkongen.

Om du har husdjur ska du visa hänsyn om dina grannar är allergiska eller rädda för djur.

Rök inte i trapphusen och loftgångar eftersom det kan störa dina grannar. Dessutom kan eventuella astmatiker och allergiker bli sjuka.

Använd elgrill om du grillar på balkongen. Kolgrill är förbjudet ur brandsynpunkt och röken kan störa hyresgäster som bor ovanför.

Om du blir störd - gör så här: I första hand rekommenderar vi dig att själv prata med dina grannar. Många vet inte om att de stör och kan därför uppskatta att någon säger till vänligt innan problemet blir för stort. Om du känner dig obekväm med det eller om dina grannar inte lyssnar kan du kontakta oss så pratar vi med dem.

Vi har ingen störningsjour och ber dig därför kontakta polisen om du blir allvarligt störd mitt i natten. Meddela oss nästkommande vardag så att vi kan prata med personen i fråga.

 

"När hyresgästen använder lägenheten skall han se till att de som bor i omgivningen inte utsätts för störningar (...) Hyresgästen skall vid sin användning av lägenheten också i övrigt iaktta allt som fodras för att bevara sundhet, ordning och gott skick inom fastigheen (...)

- Hyreslagen § 25