Inflyttning

Tillträde: Du har rätt att flytta in klockan 12 samma dag som hyresavtalet börjar gälla. Om inflyttningsdagen är en helgdag får du nycklarna nästkommande vardag. 

Nycklar: Dessa kvitteras antingen ut när lägenheten besiktigas eller på Kvidingsbyggens kontor på Storgatan 3 i Åstorp.

Adressändring: Anmäl din nya adress på adressändring.se.

Flyttanmälan: Anmäl din flytt till skatteverket.se

El: Kraftringen levererar hushållsel till Åstorp och Kvidinge. Ring dem på 020-32 61 00 för att anmäla ditt nya elabonnemang.

Hemförsäkring: Glöm inte att skaffa hemförsäkring. Den ger dig ett bra skydd om du råkar ut för skador, stöld eller brand i din bostad.

Synpunkter: Vi besiktigar lägenheten innan du får tillträde till den och noterar då eventuella skador och anmärkningar. Men det kan ändå finnas brister som du upptäcker i efterhand. Då är det viktigt att du hör av dig till oss direkt så att vi kan lösa problemet.  Du har åtta dagar på dig att skriftligen påpeka eventuella fel och brister.