Serviceanmälan / Jour

Har det dykt upp ett problem i din lägenhet? Anmäl felet till oss så att vi kan åtgärda det.

Gör en serviceanmälan:

Logga in på Mina sidor för att göra en serviceanmälan. Ange dina kontaktuppgifter och beskriv utförligt vad anmälan gäller. Det går också bra att ringa oss på 042-400 89 10 och berätta vad du behöver hjälp med. Vi registrerar ditt ärende och skickar det vidare till berörd personal.

Akuta fel efter kontorstid:

Ring 0708-276 276 vid akuta fel som inte kan vänta till nästa vardag. Det kan till exempel vara en vattenläcka, strömavbrott (kontrollera säkringar och jordfelsbrytare innan du ringer), stopp i avlopp (inte vattenlås till tvättställ/golvbrunn) eller att det är kallt i lägenheten (lägre än 17 grader).

OBS: Om journumret missbrukas kommer en självkostnad att debiteras hyresgästen.

Om du låser dig ute:

Vår jourtjänst kan, i mån av tid och mot uppvisande av legitimation, låsa upp. Du faktureras i så fall 750 kronor för arbetet. Detta gäller vardagar 7-21 och lördag-söndag 7-20. Övrig tid hänvisas du till att själv kontakta och bekosta en låssmed.