Återvinning

Sortering: Var noga med att sortera soporna rätt. På våra områden finns miljöhus med sorteringskärl för olika avfall. Se till att avfallet är väl emballerat och ställ inte det i trappuppgången eller utanför lägenhetsdörren. Grovsopor ska du själv transportera till närmaste återvinningscentral. Om vi upptäcker vem som ställer grovsopor i miljöhusen eller i fastigheten debiteras hyresgästen.

Trädgårdsavfall: Du som har trädgård ansvarar själv för skötseln. Lägg avfallet i kärlen som står i miljöhusen.

OBS: Boende i Åstorps kommun hänvisas till att kostnadsfritt lämna grovsopor på återvinningscentralen på Gasverksvägen 1 i Åstorp.

Här kan du läsa om hur du ska sortera ditt avfall: