Styrelse

AB Kvidingebyggens styrelse består av tre ordinarie ledamöter och tre ersättare som utses av Björnekulla Fastighets AB. Styrelsens huvudsakliga uppgift är att fatta strategiska beslut om AB Kvidingebyggens verksamhet och framtid.

Ordinarie ledamöter:

Lennart Fredriksson (S), ordförande

Lars-Erik Petersson (C), förste vice ordförande

Eddie Ek (SD), andre vice ordförande

Ersättare:

 

Kerstin Göranson (C)

Martin Sjöström (M)