KvB jobbar med hållbar energi

Kvidingebyggen har tillsammans med moderbolaget Björnekulla Fastighets AB och dess ägare Åstorps Kommun efter upphandling tecknat nytt gasavtal gällande uppvärmning. I det nya avtalet har vi frångått naturgasen och kör numera 100% biogas.

Det betyder att vi numera enbart använder oss av förnyelsebar energi i våra gasuppvärmda fastigheter.

Bolagen jobbar ständigt med att energieffektivisera alla våra fastigheter och tack vare detta gasavtal och det miljödeklarerade elavtalet så tar man ytterligare steg för ett hållbart och miljöinriktat fastighetsförvaltande.