Äldre- och trygghetsboenden

I Åstorps kommun finns tre byggnader med eget hyresboende för äldre. Punkthuset i Åstorp och Rönnåsen i Kvidinge är trygghetsboenden medan Backsippan i Åstorp är ett ordinarie boende.